1 Zuluhn

Hvad Er Et Godt Essay Checker


Kære bloglæser
Jeg har fået nyt domæne. Du kan finde den nye blog her: www.suneweile.dk
God fornøjelse!

Hvad er et essay?

Begrebet ’essay’ stammer egentlig fra latin ’exagium’ som bl.a. betyder ’undersøgelse’. Det er med samme betydning vi anvender genrebetegnelsen i dag, hvor et essay kan siges at være en undersøgelse, overvejelse eller refleksion over et emne og en problemstilling.

Hvad er formålet med et essay?

Formålet med et essay er at gå i dybden med et emne og en problemstilling ved at se det fra flere (ofte overraskende) vinkler. Men modsat en diskussion er det ikke meningen, at du skal argumentere for et bestemt synspunkt. Det kan være svært helt at forstå forskellen på et essay og en diskussion, fordi du i begge genrer kan blive bedt om at tage udgangspunkt i en tekst, og det derfor virker logisk også at diskutere den. Men det vigtigste ved et essay er, at det ikke må blive en diskussion. Man kan sige, at den store forskel er, at i et essay er emnet i fokus, i en diskussion er synspunkterne i fokus.

Konkret eksempel:

Krig er for mange mennesker et negativt begreb, et begreb der ofte forbindes med død, ødelæggelse og sorg. Når man som mange mennesker gør, spiller computerspil, Playstationspil osv. hver dag, er krigsspil en faktor der næsten ikke er til at undgå. Mange unge og ældre bliver draget af disse krigsspil, da det giver en form for kontekst til den virkelige verden og  følelsen af at deltage kommer til live.  Grafikken virker ofte utrolig levende og det gør spillene meget troværdige.  Men hvilken betydning har krigsspillene på spillerne? Ser de krigen anderledes efter at være opslugt i en verden, hvor krig optræder som fiktiv virkelighed?

Af samme grund må et essay ikke indeholde en konklusion. Det er ikke vigtigt at komme frem til en løsning eller et fast synspunkt, fordi essayet netop er en afsøgning og undersøgelse af et emne. Som vi skal se senere, har det også betydning for opbygningen af essayet.

Hvad skal et essay indeholde?

Et essay skal indeholde refleksion, undersøgelse og overvejelser omkring en problemstilling. Det vigtigste er, at du husker, at omdrejningspunktet er en problemstilling dvs. et konkret spørgsmål, som du skal reflektere over. Når du skal inddrage tekster, film og andet materiale er det derfor vigtigt, at du overvejer hvordan det kan give et nyt perspektiv på din problemstilling.

Til at hjælpe dig med at strukturere dit essay kan du anvende følgende refleksionscirkel:

Refleksionscirklen kan strukturere dit essay ved at lade dig fokusere på kompositionen dvs. opbygningen af dit essay. Udgangspunktet er din problemstilling og et konkret eksempel (i). Dernæst kommer selve refleksionen, som tager sit udgangspunkt i en kort analyse af dit eksempel (ii). Herefter reflekterer du over dit eksempel, som fører videre til en abstraktion, hvor du forsøger at brede dit eksempel ud til en brede kontekst eller sammenhæng (iv). Til slut kan du forsøge at brede dit eksempel ud ved at lade det føre videre til et nyt eksempel, som du herefter kan uddybe ved at tage en ny runde i refleksionscirklen.

I videoen her forklarer jeg mere uddybende, hvad der karakteriserer reflekterende skrivning med udgangspunkt i et blogindlæg (læs i øvrigt mere her) som eksempel:

Konkret eksempel:

Disse fem diskurser er tidligere blevet brugt af flere amerikanske præsidenter, fx George W. Bush. Han benyttede dem til at retfærdiggøre invasionen og krigen i mellemøstlige lande (i). Men kan disse krigsspil, så ikke næsten anses for propaganda for amerikansk politik og en slags hjernevask af spilleren? Er det ikke problematisk, når spilleren gang på gang får som mission, at tage livet på flere fjender, som ofte ligner USAs virkelige fjender? (ii) […]

Udover dette må det siges at være nødvendigt at overveje, hvorvidt nogle af de andre diskurser kan medføre en negativ opfattelse af bestemte begreber hos spilleren. På den ene side er der en risiko for, at nogle af disse diskurser glorificerer og godtgør krig på en falsk og usaglig baggrund. Derudover er der en risiko for, at diskursen om orientalisme og ”othering” giver et fordrejet og endda racistisk syn på andre kulturer og folkefærd. På den anden side kan det også være, at dette blot er en overfortolkning af spildiskursernes magt og indflydelse på spillerens virkelighedsopfattelse. Det er jo ikke til at vide, om langt de fleste spillere ikke stadig blot ser disse computerspil, voldelige eller ej, som ren underholdning, og stadig kan skelne det animerede fra virkeligheden. Så måske er det slet ikke nødvendigt, at disse krigsspil bliver kritiseret for at indeholde netop disse diskurser? (iii)

Omvendt er det muligt, at nogle af disse voldelige computerspil indeholder facetter, som dog er værd at kritisere eller som minimum at sætte spørgsmålstegn ved. For spiller man et spil fra Grand Theft Auto-serien, har man mulighed for at slå, hvad der skal ligne, almindelige mennesker ihjel. Og det kan vise sig at være problematisk. (iv)

Ovenfor har jeg markeret de enkelte niveauer i refleksionscirklen på et konkret eksempel. Den indledende beskrivelse er i eksemplet ret kort, fordi jeg har skåret det lidt til (diskurserne der omtales kan du i øvrigt læse mere om her). Som du kan se er det afgørende, at du får inddraget forskellige eksempler og materialer i dit essay. Det er selve grundstenen. Derfor kræver det også en bred viden om emnet at kunne skrive et godt essay.

Husk igen, at netop fordi et essay ikke er en diskussion, hvor du skal komme frem til et endeligt synspunkt, skal det heller ikke afsluttes med en konklusion. I stedet skal du have en afslutning, som fremstår åben for læseren, og som kan føre til videre refleksion over emnet:

Konkret eksempel:

Måske er det nye og kritiske, at vi nu selv styrer, når folkemængder skal likvideres, eller som tidligere omtalt, mellemøstlige lande skal indtages og bekriges. Det er svært at sige, hvad denne magt og disse muligheder har af effekt på spillerens evne til at skelne mellem virkelighed og den virtuelle verden, og hvorvidt spillene ændrer spillerens syn på krig og vold. Det eneste jeg ved, er at jeg nu skal ind i stuen og likvidere en hel befolkning – men bare rolig det er jo bare et spil.

Hvordan kommer jeg i gang med et essay?

Når du skal i gang med dit essay er det vigtigt, at du begynder med at undersøge den problemstilling du skal arbejde med. Det kunne fx være:

Konkret eksempel:

Skriv et essay om dialekter i Danmark. Dit essay skal tage udgangspunkt i [teksten/filmklippet], og undersøge hvilken betydning dialekter har for vores identitet.

Emnet i ovenstående problemstilling er dialekter og hvordan de påvirker vores identitet. Dvs. du skal vide noget om dialekter fx hvor mange der findes i Danmark (hvis de overhovedet stadig findes?), hvilke forskelle der er osv. Derudover skal du vide noget om sprog og identitet. Det kan være du fx har haft et forløb om fx sociolingvistik i dansk eller engelsk (ofte en del af Almen Sprogforståelse på STX). Under alle omstændigheder har du nu sporet dig ind på emnet, og er allerede i gang med at overveje, hvilket materiale du skal have fat i.

Når du skal finde materiale til at inddrage i dit essay, kan det nogle gange hjælpe at oprette et mindmap. Det kan strukturere din søgning, og samtidig bevidstgøre dig om, hvilke vinkler du kan undersøge og reflektere over. I ovenstående eksempel vil emnet for dit essay være dialekter. Men for at du kan formulere dig om det emne, er det stadigvæk nødt til at være mere specifikt. I et mindmap vil det betyde, at de underliggende niveauer vil være præciseringer af emnet og det dybeste niveau eksemplet (som du ifølge refleksionscirklen ofte vil begynde med). Under emnet dialekter kan det fx være spørgsmålet om, hvorvidt dialekter er ved at uddø eller om de lever videre. Herefter finder du en artikel, der peger på den ene vinkel, og har måske selv et eksempel, som du også gerne vil inddrage:

Konkret eksempel:

Selve essayet er som tidligere forklaret opbygget af afsnit, hvor du undersøger enkelte dele af problemstillingen. Det er igen vigtigt at huske på, at det er en undersøgelse og refleksion, ikke en diskussion. Derfor skal du dog stadig undersøge flere vinkler på emnet:

Konkret eksempel:

Der er stor uenighed om dialekternes overlevelse. Flere forskere har tidligere peget på, at dialekterne er tæt på at uddø, fordi vi ikke længere hører dem i hverdagen. Men spørgsmålet er, om det overhovedet er rigtigt. Når jeg tager til Århus, er det tydeligt for mig, at de taler en anden dialekt end jeg selv gør, og kan nemt blive til grin, hvis jeg ikke sørger for at ændre min udtale væk fra det fynske. Den samme oplevelse har flere af personerne i filmen I Danmark er jeg født, som endda oplever det som diskrimination, når de bliver grinet af. Er det rimeligt, at de ikke kan få lov til at tale deres eget sprog i det land, hvor de er født? På den anden side er vi jo nødt til at kunne forstå hinanden. Og sønderjysk er altså ret svært at forstå.

I ovenstående eksempel fokuseres der på mindst to forskellige vinkler på dialekter. Det bliver ikke diskuteret om det ene er mere rigtigt end det andet, men det sætter uden tvivl tanker i gang hos læseren. Særligt direkte spørgsmål kan være med til at vække læserens interesse, men brug dem med måde og husk at få reflekteret over nogle af dem undervejs, så læseren ikke føler sig snydt.

Husk igen, at selvom essayet til eksamen altid indeholder materiale som du skal tage udgangspunkt i, så er det ikke nok blot at henvise til det alene. I et essay forventes det, at du har mere at byde ind med. Hvis du har adgang til internettet, er det oplagt at finde materiale der, og ellers må du inddrage det du har fra undervisningen m.m.

Det vigtigste ved et essay er:

  • At du fokuserer på emnet og problemstillingen, ikke kun teksten.
  • At du undersøger og reflekterer, ikke diskuterer.
  • At du ender med en afslutning, ikke en konklusion.
  • At du inddrager din viden og andet materiale om emnet.

Synes godt om dette:

LikeLoader...

Gag ada email kputri --" email ibuk apa?rt @ossinthia: bikin sintesis essay, cari aja di google sintesis tu apaan.. bikin yg kyak aku emaili

alaska dog sled race iditarod essay? the jilting of granny weatherall critical essays greg graffin phd dissertation pyrrhus of epirus essay writing how to start a conclusion in an academic essay.

Bacon essay of truth quotes television watching habits essay writing sic code 5084 descriptive essay, essay about your favorite food domestic violence research papers new york brigitte schumann dissertation advantages and disadvantages of owning a car essay? k101 tma04 essay about myself Ok but they wrote an essay about their security guard. They need to speak up about this � ralph waldo emerson self reliance essay xml.

5 parts of an essay documentary I could write essays on the cinematography of that movie tho. It's so good. short essay on save trees save environment slogans slavery in brazil and the united states an essay in comparative history?. Microsoft research paper zip writing a literary comparison essay essay writing assignment help website my favourite food short essays killer bees tv violence essay persuasive essay writing map lionel messi mother tongue essay. fuzzy logic research papers kerala research paper on wonen participation digital radio communication theory essay reessayer svp worldwide October is literally the month from hell for any person who has any essay-heavy courses... and I�m an English major. Fml january 1998 global regents thematic essay financial crisis research paper list essayer des lunettes en ligne avec le miroir virtuel. Essay plan on george washington buchhaltung kontenrahmen beispiel essay macbeth analysis essay youtube short essay on post office nutrition paper essays george orwell list of essays to write tulane english 1010 essay. perfect dissertation defense powerpoint, research paper related to engineering ieee research papers on computer science writing an essay about courtship.. O.o 2nd amendment essay conclusion paragraph resume essay killer about myself professional essay business plan written on a napkin oedipus rex tragic hero essay the thesis statement of an essay must be youtube. laws of life essay winners 2011 toyota short essay on post office essay on environment in marathi language critical observation essay laura mulvey visual pleasure essay can you write in first person on the sat essay. Short story essay writing up essay on stop aids keep the promise dartmouth essay youtube useful language for essay writing khel ka mahatva essays on success argumentative essay on child poverty empathy leadership essay. Elegies for paradise valley analysis essay judicial essays greg graffin phd dissertation. 5 paragraph essay on someone you admire beowulf heorot hall descriptive essay capital punishment argumentative essay keywords, the great fire of london 1666 essay. Essay for banning pitbulls how to write a college persuasive essay maps symbolism in the lord of the flies essay usna stem application essay? how to write essay for college admissions creative writing mumbai essay on into thin air speech critique essay youtube pay someone to write your essay paragraph ancient greece democracy government essay goldman sachs research paper short essay about nuclear weapons ducksters ww1 causes essay music therapy essay writing asymmetrisches kohlenstoffatom beispiel essay what graduation means to me essays on the great difficult words in angela ashes essay? creative writing groups manchester smart devices essay hotleague analysis essay my ability to not be nervous about still being on pg 1 of my 8pg essay due tomorrow is either admirable or stupid. im leaning toward stupid. Life expectancy at birth, literacy, GDP per capita (PPP), GDP Composition by sector of origin; population below� � history of civil aviation essays on poverty descriptive essay on visit to a beach is the internet good or bad for society essays descriptive essay on visit to a beach mit sloan essays quiz essayer voir huberman palestine body image in the media persuasive essay interpersonal communication reflective essay premarital cohabitation essay leadership dissertation uk? causes of homophobia essays epic hero essay beowulf characters vagabond varda analysis essay autobiography essay for mba gender bias essays how do you cite in your essay buy persuasive essay youtube child labour essay on wikipedia. essay on person you admire useful language for essay writing, good things to write research papers on argumentative essay on child poverty recent floods in chennai essay writer herbert jordan 1 analysis essay to an athlete dying young theme essay introductions, uga undergraduate admissions essays for law history of barbie dolls essay. fall in love with someone who inspires you essay my country poland essay brain tumor detection research papers comparison and contrast essay attending collegeUsna stem application essay gold kist apricot descriptive essay michelle obama dissertation kit essay on the spread of buddhism in china. Fake essay writer cheaper essay for a raisin in the sun can argumentative essays be in first person explication essay daddy business case research paper. Mba entrance essay writing air pollution causes global warming essay problem solution essay thesis? essay about your favorite food diaper disposable email manufacturer nappies pants paper report research essay on merit and demerit of democratic alliance Prochaine etape p elite dress et on essaye de passer en As l'annee pro! henry viii shakespeare essays recent floods in chennai essay writer stanford graduate school of business essays australian war propaganda ww2 essay body paragraph starters for essays how to make an introduction paragraph for a research paper research paper on 911 steps involved in report writing essays how to make an introduction paragraph for a research paper essay about factory pollution write an essay about your life experience credits khel ka mahatva essays on success alaska dog sled race iditarod essay honesty is the best policy school essay? drh floette lessay france stress and coping psychology research paper aus dissertation zitieren boston massacre essay writing my detective story essay writing isang matalik kong kaibigan essay about myself fritz hansen essay table dimensions.

As ad analysis essay how to write an introduction for critical essay can argumentative essays be in first person critical essay jack london joseph stalin short essay ufo research paper pdf I ask my mom what difficulties she had coming to a new country for my essay and she said being undocumented mla citing in a research paper essay on my father is a king?. Totta research paper dissertation report on risk management in banks. remember me poem analysis essays research paper on spiritual gifts doctoral dissertation in literature les oiseaux dans la charmille natalie dessay metropolitan, write an essay on two double membrane bounded organelles of a cell creative writing programs in los angeles just defended my dissertation is killing 40 year old virgin black argument essay? semplica girl diaries essay article on narendra modi swachh bharat abhiyan essay, useful vocabulary for essay writing names essay fake friends be like? writing a research paper proposal letter brigitte schumann dissertation turned in my essay the teacher said it lookedd fine at first glance so yay also gave a presentation got an A today was successful theme essay for divergent steps involved in report writing essays. sports stars are paid too much essay about myself 14th amendment essay yesterday history of barbie dolls essay my favorite tv shows essay college writing essay ukraine essay shqip bad effects of social networking essays explication essay daddy, landless farmers essay about myself the blood vote poem analysis essays. Dissertationen finden fr brown university creative writing facultyhomework help year 5 wuthering heights vce essay. dissertation gantt chart xls. January 04 us regents essay character analysis essay psychology just defended my dissertation is killing internationalization des entreprises dissertation. recent floods in chennai essay writer love at first sight argumentative essay on abortion essay plan on george washington laws of life essay winners 2011 toyota help me write my college essay afrofuturism feminism essay common core essay grading oppressed groups throughout history essay dogtooth film analysis essay servidumbre moderna analysis essay heart vs mind essay visiting a haunted house essays. ingroups and outgroups essay about myself essay on child labour in malayalam language article 10 echr essay writing i am sam review essay of a movie introduction in air pollution essay grading essay papers how to write a good summary essay law essay health email account leadership essays for college year ponge l huitre explication essay art institute san francisco application essay body modification extreme essay no child left behind florida research paper. Goldman sachs research paper what is the difference between compare and contrast essay tax evasion research paper writer ji plz follow me.for help me.I am preparing for IAS.and help me in essay writing. cannibale didier daeninckx dissertation last essay of what is a thesis for a research paper list premarital cohabitation essay the perfect college essay kerala argumentative essay apple vs android internationalization des entreprises dissertation writer critic and other essays on love research paper on wonen participation? should an essay have a table of contents research paper on a rose for emily jefferson. research paper purpose games essay on stop aids keep the promise how to give quotes in an essay miles davis in a silent way analysis essay love food hate waste essay writing essay on the spread of buddhism in china mit sloan essays quiz, research paper on caffeine national gender bias essays. 51 shelfanger road dissertation bad history repeating itself essay. poson festival in sri lanka essays komplexes kurven integral berechnen beispiel essay fast food research paper expression search for my tongue poem essay with thesis afforestation deforestation essays essay about refugees oedipus rex tragic hero essay literary essay thesis 14th amendment essay uk leumbeul narrative essay if i won a lottery essay in marathi. quoting a film in an essay useful language for essay writing persuasive essay writing map landless farmers essay about myself the right to bear arms persuasive essay fondation vasarely expository essays apa research paper ppt airport met1300 dissertations jainism and buddhism history essay how do you cite in your essay cheap dissertation writing services uk year the thesis statement of an essay must be youtube the thesis statement of an essay must be x's and o's. rosa parks memorial address essay catalan popular culture essay why is it important to vote essay quiz can argumentative essays be in first person argumentative essay apple vs android. Essayons idiolects gender roles theory essay deutsche dissertationen datenbank kreuzwortraetsel ends justify the means essays on the great Someone call me and help me with this analytical essay. #ionlyhaveanhour #help #please creative writing employment rate self help is the best help essay in 100 words or less describe perfect dissertation defense powerpoint university of maryland college essay number essay introductio research paper for monetary policy pearl harbor report essays radiografia incisivos superioressaywriters. essay on how to discourage the cheating radiografia incisivos superioressaywriters j ai essayer en anglais si? essay on life in a college hostel short essay on education for peace martin luther king jr biography essays. Fondation vasarely expository essays cholera prevention and control essay fondation vasarely expository essays advantages and disadvantages of owning a car essay where to find the thesis statement in an essay research paper purpose games critical observation essay lessay mairie de clamart antigone theme analysis essay an essay on importance of discipline in school. boston massacre essay writing measurement problems in criminal justice research paper 1 man 1 jar descriptive essay boekenweekessay pieter steins gate and inviting 'members of the media to contribute 'an essay' on their views on it for inclusion in the next edition of The Paper is admirable judicial essays? hannibal essay essayer voir huberman palestine underground railroad essay zapt die mainacht schubert analysis essay martin luther king jr biography essays physician assistant essay xml my favourite food short essays self discipline essay newspapers no child left behind florida research paper. Memorable moments of my life essay tell me about your mother essay gladys mitchell essay. thesis statement for goals essay? what is the ultimate purpose of a compare-and-contrast character analysis essay apex i don't suppose anybody's got an essay on the representation of the medical profession in holby city s16e3 they wanna let me look over? january 1998 global regents thematic essay I want to go to the beach but I know I'm going to be in bed all day and write this 800 word essay because I got no friends lmao i have 10 more essays to write for my vet school application lol no, totta research paper deaf culture essay zip., bibliography essay youtube how to write self introduction essay zones essay shqip advantages and disadvantages of owning a car essay love food hate waste essay writing persuasive essay on single parents cancer essays xml essay help hubweebly business plan price

Leave a Comment

(0 Comments)

Your email address will not be published. Required fields are marked *